PPC- en Waeco-kompetisiereëls PROMOTOR Kaap Agri Bedryf is die promotor van die kompetisie. DEELNEMERS Deelnemers wat inskryf vir die kompetisie onderwerp hulle aan die reëls van die kompetisie. WIE KWALIFISEER OM DEEL TE NEEM? Enige persoon ouer as 18 jaar op datum van inskrywing en wat een of meer sakkies PPC Surebuild 42.5 N-sement by ’n Kaap Agri Agrimark Simondium, Franschhoek, Paarl of Wellington gekoop het gedurende die tydperk 10 Maart 2016 en 2 April 2016, en ingeskryf het vir die kompetisie deur die inskrywingsvorm in die winkel in te vul en in die inskrywingsboksie gegooi het. Deelnemers mag slegs een keer per transaksie inskryf. Elke keer wat deelnemers PPC-produkte koop en inskryf vir die kompetisie, vergroot hulle hulle kans om te wen. WIE WORD UITGESLUIT? Direkteure en werknemers en hulle gesinne van die Kaap Agri-groep en PPC-groep mag nie aan die kompetisie deelneem nie. Die genoemde maatskappye se reklame-, advertensie- en digitale konsultante mag ook nie deelneem nie. BEGIN- EN SLUITINGSDATUM VAN KOMPETISIE Die kompetisie begin op 10 Maart 2016 en sluit op 2 April 2016. Geen inskrywings sal na 5nm op 2 April 2016 ontvang word nie. DIE PRYS Deelnemers kom in aanmerking vir die volgende prys: WAECO COMPRESSOR COOLER CDF45 TREKKING Die trekking vir die prys sal geskied onder toesig van Kaap Agri se oudit-afdeling. Die wenner sal so spoedig moontlik na die trekking geskakel word op die telefoonnommer wat gebruik was om in te skryf vir die kompetisie. Die wenner sal drie keer binne ’n tydperk van 60 minute na die trekking geskakel word. Indien die persoon wie se naam getrek is, nie die telefoon antwoord binne die tydperk van 60 minute nie, of met Kaap Agri in verbinding tree binne die tydperk van 60 minute na die trekking nie, sal ’n nuwe trekking gedoen word, totdat ’n wenner aangewys is. Die wenner sal binne 24 uur na die trekking aangekondig word op www.facebook.com/agrimark asook op enige ander manier, na die keuse van Kaap Agri. FAKTURE Kaap Agri is geregtig om aan te dring op bewys dat die betrokke wenner die betrokke transaksie aangegaan het en die koper was van die sement. BEOORDELAAR SE BESLISSING Die Promotor se beslissing rakende enige aspek van die kompetisie is finaal, en geen gesprek of korrespondensie oor die uitslag van die kompetisie sal gevoer word nie. VRYWARING Deelnemers aanvaar die pryse op eie risiko en vrywaar die Promotor, PPC, Waeco en die organiseerders teen enige eise voortspruitend uit die benutting en gebruik van die prys en onderneem om geen eise vir skade of beserings, wat die gevolg mag wees van die aanvaarding/benutting van die prys of die deelname aan die kompetisie, teen Kaap Agri in te stel nie. PERSOONLIKE INLIGTING EN FOTO’S Kaap Agri mag persoonlike inligting en foto’s van die wenner vir promosie-doeleindes gebruik, sonder vergoeding, indien dit met die kompetisie verband hou, en die wenner onderneem om met Kaap Agri saam te werk vir promosie-doeleindes.